DERVİŞ'İN MAKAMLARI 

 

1-Fena FişŞeyh

 

2-Fena FirRasul

 

3-Fena Fillah

 

-Beka Billah 

FENA 3 KISIMDIR 

 

1-Fenayı Halk;

Halktan ümit etmesi ve halktan korkması terk etmesidir.

 

2-Fenayı Heva;

Kalpte Allah'tan başka bir şeyin olmamasıdır.Daima Allahı istemesidir.

 

3-Fenayı irade;

Kalpte hiçbir irade (istek) kalmayacak.

Fenayı halk ve fenayı heva;kalp latifesidir

Sirade ise nesif latifesindedir. 

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Nakşıbendiyye yolunun kandilleri

 • Derviş`in Makamları

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaidesi

SAYFALAR